Новини - КЦКБА - UA

Нові розробки

Нові розробки

З метою розширення номенклатури виробів, що виробляються, КЦКБА проводить роботи з постановки на виробництво лінійки клапанів електропневматичних - УФ 96611.
Наразі, завершено кваліфікаційні випробування з підтвердження на відповідність клапанів вимогам К3 RCC-E.
Результати випробувань - позитивні.
Галузь застосування клапанів - керування потоком робочого середовища (повітрям) у різних пневматичних системах та обладнанні, що експлуатується на АС.
Кваліфікація клапанів К3, К2, К1 згідно RCC-E (французькі правила проектування і будівництва електричних компонентів ядерних островів).
RCC-E, насамперед стосуються обладнання або програмного забезпечення, відмова яких може загрожувати безпеці людей або ядерній безпеці електростанції.
Ki - категорія кваліфікаційної процедури
До обладнання категорії К1 відноситься:
Обладнання з класом безпеки, розташоване всередині захисної оболонки, яке повинно виконувати свої функції, коли блок перебуває в умовах зовнішнього середовища, що відповідає нормальним, аварійним та/або після аварійним умовам експлуатації та сейсмічному навантаженню.
До обладнання категорії К2 відноситься
Обладнання з класом безпеки, розташоване всередині захисної оболонки, яке повинно виконувати свої функції в умовах зовнішнього середовища, що відповідає нормальним умовам експлуатації та сейсмічному навантаженню.
До обладнання категорії К2 відноситься
Обладнання з класом безпеки, розташоване за межами захисної оболонки, яке має виконувати свої функції в умовах навколишнього середовища, що відповідає нормальним умовам експлуатації та сейсмічному навантаженню.
Основні технічні характеристики відповідно до таблиці №1
Габаритні та приєднувальні розміри відповідно до рисунка №1
Схеми підключення відповідно до рисунка №2
Варіанти виконань відповідно до таблиці №2